ਘਰੁ ਦਾ ਵਿਧਾਨ

Ghar Da Vidhan

by: Charan Kamal Singh (Dr.)


  • ₹ 500.00 (INR)

  • ₹ 450.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7657-035-4
  • Edition(s): Sep-2018 / 1st
  • Pages: 432
‘ਘਰੁ ਦਾ ਵਿਧਾਨ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੱਝਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਪਾਠ ਦੇ ਬੱਝੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਘਰੁ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਓਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਹਤ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ, ਘਰੁ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ/ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਬੱਝਣ ਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰੁ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲ/ਰਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)