ਸੌਕਣ

Saunkan

by: Balwant Gargi


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 36.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 63
  • Availability: In stock
‘ਸੌਕਣ’ ਵਿਚ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭੇਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗਾਰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਧੁਖਦੇ ਤੇ ਬਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author