ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ

Gurbani Viakaran

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 225.00 (INR)

  • ₹ 191.25 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-005-4
  • Edition(s): Jun-2019 / 20th
  • Pages: 446
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚਾਰ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ’ , ਦੂਜਾ ਭਾਗ ‘ਵਾਕ-ਅੰਗ’ , ਤੀਜਾ ਭਾਗ ‘ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ’ , ਚੌਥਾ ਭਾਗ ‘ਫੁਟਕਲ’ ।

Book(s) by same Author