ਕੇਸਰੋ

Kesro

by: Balwant Gargi


  • ₹ 60.00 (INR)

  • ₹ 54.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-86216-44-8
  • Edition(s): reprint Jan-1995
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟੀਆਂ, ਕੰਜੂਸ ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤਰੀ, ਲੋਲੜ ਪੁੱਤ, ਬੁੱਢੀ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨੋ, ਦਲੇਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟੀ ਕੇਸਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਲੱਗ ਫੌਜੀ ਘਰਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author