ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ

Ohna Dina Ch

by: Gurbachan


  • ₹ 445.00 (INR)

  • ₹ 400.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-1-989310-12-0
  • Edition(s): Jan-2019 / 1st
  • Pages: 368
‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਵਿਚਰਿਆ । ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ : “ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲਈ, ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ । ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਪਦਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਅਵਚੇਤਨੀ ਤੈਹਾਂ ’ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ , ਉੱਧੜ-ਗੁੱਧੜ, ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ।” ਗੁਰਬਚਨ ਨਸਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧਕ । ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਂਗ,ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਨੂਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਮਹੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਲੈਅ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮ-ਸਫ਼ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕੋ-ਸਾਹੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author