ਰਿਗ ਬਾਣੀ

Rig Bani

by: Harbhajan Singh (Dr.) , Dev Raj Chanana


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-85267-93-6
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 100
  • Availability: In stock
ਰਿਗ੍ਰਵੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਖ ਵਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author