ਤੀਵੀਂਆਂ

Teevian

by: Pargat Singh Satauj


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-81316-99-3
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 184
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ‘ਤੀਵੀਆਂ’ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਖੰਡੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)