ਵਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ

Vadde Kian Vadiayian

by: Sujan Singh (Principal)


  • ₹ 60.00 (INR)

  • ₹ 51.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-033-X
  • Edition(s): Feb-2013 / 2nd
  • Pages: 104
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

           ਤਤਕਰਾ

  • ਅਜ਼ਮਤ / 13
  • ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ / 16
  • ਨਾ ਮਹਿਰਮ / 21
  • ਯੋਗਯੋਪਵੀਤ ਸੰਸਕਾਰ / 25
  • ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ / 32
  • ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ / 37
  • ਲਹੂ ਤੇ ਦੁਧ / 42
  • ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ / 47
  • ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ / 51
  • ਕਾਮਰੂਪ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨੀਆਂ / 55
  • ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਨ / 64
  • ਕਲਜੁਗ ਉੱਧਾਰ / 66
  • ਖੂਨੀ ਸਰਾਂ / 70
  • ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ / 76
  • ਕਫਾਰਾ / 80
  • ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਬਰ / 85
  • ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ / 90
  • ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਸਿੱਧ / 93
  • ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਜ / 98
  • ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ / 102

Related Book(s)

Book(s) by same Author