ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

Amrita Di Diary

by: Imroz


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7329-186-1
  • Edition(s): reprint Jan-2007
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।