ਫਿਓਦੋਰ ਦੋਸਤੋਯੇਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

Fyodor Dostoyevsky Dian Chonvian Rachnavan

by: Karanjeet Singh (Dr.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7599-183-5
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 472
  • Availability: In stock
ਦੋਸਤੋਯੇਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੋਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ, ਕਲੇ ਕਾਰੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author