ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ

Sahiba’n Mirza

by: Balwinder


  • ₹ 165.00 (INR)

  • ₹ 148.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-0-9959287-5-6
  • Edition(s): Jan-2018 / 1st
  • Pages: 104
ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਿਰਜ਼ਾ – ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ/ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)