ਗੁਲਿਸਤਾਂ

Gulistan

by: Muslahuddin Sheikh Saadi
Translated by: Gurdev Singh (Dr.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-907466-2-5
  • Edition(s): Jan-2018 / 2nd
  • Pages: 184
ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਰਚਿਤ ‘ਗੁਲਿਸਤਾਂ’ ‘ਬੋਸਤਾਂ’ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author