ਹਰਿ ਬੌ ਹਰਿ ਬੋਲ

Hari Bolo Hari Bol

by: Osho


  • ₹ 400.00 (INR)

  • ₹ 360.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-82851-38-7
  • Edition(s): reprint Jan-2013
  • Pages: 408
  • Availability: In stock
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੂਰਵ ਸੁਹੱਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਉਠਣ-ਬੈਠਣ ਵਿਚ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ – ਇਕ ਸੁਹੱਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ‘ਹਰਿ ਬੋਲੌ ਹਰਿ ਬੋਲ’ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਦਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਅਪੂਰਵ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਉਂਦਾ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿਆਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Book(s) by same Author