ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ

Jaap Sahib Steek
  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 93-80854-55-7
  • Edition(s): Jan-2011 / 3rd
  • Pages: 115
  • Availability: In stock
ਇਹ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ’ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਫਜ਼ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਤਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।