ਕਵਿਤਾਵਾਂ

Kavitavan

by: William Shakespeare


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 162.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-302-0189-4
  • Edition(s): reprint Jan-2013
  • Pages: 155
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ । ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੁਹਜ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਡੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

Related Book(s)