ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ

Punjabi Sufi Kaavdhara : Ik Adhyan

by: Baldev Singh ‘Baddan’ (Dr.)


  • ₹ 450.00 (INR)

  • ₹ 405.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-85326-17-2
  • Edition(s): reprint Sep-2017
  • Pages: 359
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਧਾਰਾ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਾਵਿ-ਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਬਿੰਬ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ ਵਿੰਵ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬਿੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਯੁੱਗ ਚਿੱਤਰਣ, ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

Book(s) by same Author