ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

Sawala’n Di Kitab

by: Pablo Neruda
Translated by: Kafir


  • ₹ 145.00 (INR)

  • ₹ 130.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-1-7753161-0-7
  • Edition(s): Jan-2018 / 1st
  • Pages: 88
ਤੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਨੇਰੂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ, ਮਹੀਨ ਤੇ (ਅ)ਬੌਧਿਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਹਨ (ਮਹਿਜ਼ ਸਵਾਲ) । ਗ਼ਾਲਿਬਨ, ਨੇਰੂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ।

Related Book(s)