ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

Vishav Dharam Sangreh

by: L. M. Joshi


  • ₹ 85.00 (INR)

  • ₹ 76.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-701-9
  • Edition(s): reprint Jan-2000
  • Pages: 116
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Book(s) by same Author