ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ

Ahalian Ton Door

by: Amin Malik


  • ₹ 380.00 (INR)

  • ₹ 342.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Dec-2011 / 1st
  • Pages: 227
“ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ” ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਫਾੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰੂਹ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਝਾਤ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author