ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

Amrita Di Diary

by: Imroz


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7329-186-1
  • Edition(s): Jan-2018 / 2nd
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।