ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ

Apo Apne Bhag

by: Amrik Singh (Dr.)


  • ₹ 80.00 (INR)

  • ₹ 68.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-87526-24-6
  • Edition(s): Jul-2007 / 1st
  • Pages: 64
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਟਕ ਪਾਤਰ ਰੀਟਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ – ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਵੀ ।

Book(s) by same Author