ਅਰਸ਼ੀ ਛੁਹ

Arshi Chhuh
 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 36.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN:
 • Edition(s): Jan-2017 / 3rd
 • Pages: 63
 • Availability: In stock
ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਜਬੇ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ । ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ।

         ਤਤਕਰਾ

 • ਮਹਿਰਮ / 1
 • ਤੜਫਨ / 1
 • ਖਿੱਚਾਂ / 1
 • ਦੋ ਪੰਛੀ / 2
 • ਗਲਵਕੜੀ / 2
 • ਖਿੱਚ / 3
 • ਜਿੰਦੜੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ / 4
 • ਹਿੰਦ ਗਗਨ ਦਾ ਇੰਦੂ / 6
 • ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ / 20
 • ਲਹਿਣਾ / 25
 • ਅਮਰਦਾਸ / 25
 • ਸੇਵਾ / 26
 • ਅਰਸ਼ੀ ਧੁਨ / 28
 • ਤੋਬਾ / 29
 • ਬੇੜੀ / 29
 • ਪਰਉਪਕਾਰੀ / 29
 • ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਗਨ / 30
 • ਸੁਭਾਵ / 30
 • ਸ਼ੂਮਤਾ / 30
 • ਸੁੰਦ੍ਰਤਾ ਆਪ ਲੁਟੀਵੇ / 31
 • ਵਿੱਥ / 32
 • ਮਾਇਆ / 33
 • ਰਬ ਝਾਤਾਂ / 33
 • ਭੀਲਨੀ / 33
 • ਬੁਲਬੁਲ / 34
 • ਇਨਾਮ / 36
 • ਕੁੰਜੀਆਂ / 37
 • ਬਿਜਲੀ ਛੁਹ / 37
 • ਸੀ ਲਗਦਾ / 38
 • ਇਆਣਾ ਸ਼ਹੁ / 40
 • ਜੱਟੀ / 41
 • ਪਯਾਸ / 41
 • ਡਾਕਟਰ ਪੱਦ / 42
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ / 42
 • ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਟਿਟਾਣਾ / 43
 • ਵਿੰਗਾ ਤਰੱਕਲਾ / 44
 • ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਲਾਇ / 40
 • ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ / 44
 • ਸੋਹਣੀ ਦੀਦ / 44
 • ਇਨਸਾਨੀ ਹਾਲ / 44
 • ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿਚ ਆਸ / 44
 • ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ / 45
 • ਟੁਟਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲਸ / 46
 • ਨੈਨਾ ਤੇ ਕਮਲ / 48
 • ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ / 48
 • ਰਖ ਯਕੀਨ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ / 49
 • ਬੁਲਬੁਲ ਅਤਾਰ ਨੂੰ / 49
 • ਗੋਦੀ / 50
 • ਮੈਂ ਓਹੋ / 51
 • ਬੇਦੋਸ਼ / 53
 • ਸ਼ੀਸ਼ਾ / 56
 • ਸੁੰਦਰਮ / 57
 • ਨਿਆਣਾ ਬਾਲ / 57
 • ਹੁਕਮ ਕਮਾਈਏ ਕਾਰ / 58
 • ਆਪਾ ਚੀਨੀ / 58
 • ਅਪਨੀ ਅਰਦਾਸ / 58
 • ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ / 59
 • ਅਦਾ / 59
 • ਭੇਤ / 59
 • ਰਾਗ / 60
 • ਸੀਰਤ / 60
 • ਕੱਜੀ ਰਿੱਝੇ / 61
 • ਰੋਸ਼ਨੀ / 61
 • ਖਰਵੇ ਹੱਥ / 62
 • ਦੋ ਦੋਹੇ / 62
 • ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ / 62
 • ਬਿਰਦ ਆਪਣਾ ਪਾਲ / 63
 • ਰਖੀ ਅਪਨੇ ਨਾਲ / 63