ਆਤਮਜੀਤ ਰਚਿਤ ਨਾਟਕ ‘ਪੂਰਨ’ : ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ

Atamjit Rachit Natak Puran : Shalli Vigyanak Adhiyan

by: Harjinder Singh Gill


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5204-471-9
  • Edition(s): reprint Jan-2016
  • Pages: 87
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਪੂਰਨ’ ਦਾ ਸ਼ੈਲੀ – ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤਾਂ ਸੁਮੇਲਤਾ (Cohesion), ਵਕਰੋਕਤੀ (Deviance), ਅਤੇ ਲੈਅ (Rhythm) ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Book(s) by same Author