ਬਦਲਾ

Badla

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2020 / 1st
  • Pages: 180
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਹਨ ।

Book(s) by same Author