ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ

Deeve Di Lo

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7647-328-6
  • Edition(s): Jan-2020 / 2nd
  • Pages: 135
  • Availability: In stock
1947 ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਯੂਸਫ’ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author