ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ

Deeve Di Lo

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 108.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-2013
  • Pages: 135
  • Availability: In stock
1947 ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਯੂਸਫ’ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author