ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅੱਗ

Baraf Di Agg

by: Jaswant Singh Kanwal


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 108.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5068-882-3
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 176
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਹਿਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।

Book(s) by same Author