ਬੀਜ ਮੰਤ੍ ਦਰਸ਼ਨ

Beej Mantra Darshan

by: Nirmal Singh Kalsi


  • ₹ 200.00 (INR)

  • Hardback
  • ISBN: 0-9680183-1-69
  • Edition(s): Jan-2005 / 2nd
  • Pages: 190
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਬੀਜ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਹਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ੴ , ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ-ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ । ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ।