ਭਗਤ ਕਬੀਰ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਬੰਦਗੀ

Bhagat Kabir: Parmatma Di Atut Bandagi

by: Daljeet Singh Sidhu , Terveen Gill
Translated by: Mohini Chawla


  • ₹ 99.00 (INR)

  • ₹ 89.10 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-82887-82-9
  • Edition(s): Jan-2023 / 1st
  • Pages: 32
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਨੇਕ ਸੰਤ ਇਕ ਇੰਨੀ ਸੁਆਰਥਹੀਣ ਰੂਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author