ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਰਮ

Bharat De Pramukh Dharam

by: Paramvir Singh (Dr.) , Pradyumna Shah Singh (Dr.)


  • ₹ 280.00 (INR)

  • ₹ 252.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-302-0378-2
  • Edition(s): reprint Jan-2016
  • Pages: 232
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Book(s) by same Author