ਬਿੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਥਾ

Bikhre Punjab Di Gatha

by: Sukhpal Singh Hundal


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-83437-45-0
  • Edition(s): reprint Jan-2017
  • Pages: 273
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ । ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਰਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵੇ ।

Related Book(s)