ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਖੁਸ਼ਵੰਤ

Dastan-E-Khushwant

by: Khushwant Singh (Journalist)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7647-301-9
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
“ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਖੁਸ਼ਵੰਤ” ਵਿਚ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਚਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਵਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author