ਦਿੱਲੀ

Delhi

by: Khushwant Singh (Journalist)


  • ₹ 350.00 (INR)

  • ₹ 315.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7647-186-0
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 400
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚਸ਼ਮ-ਦੀਦ ਗੁਆਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਗ “ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ” ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author