ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ

Dharam Da Vigian

by: Gursharanjit Singh (Dr.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-84132-91-0
  • Edition(s): reprint Mar-2018
  • Pages: 234
  • Availability: In stock
ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸੂਝ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author