ਗੋਆ-ਮੁੰਬਈ ਵਾਇਆ ਯੂ.ਕੇ.

Goa-Mumbai Via U.K.

by: Baldev Singh (Sadaknama)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5204-480-1
  • Edition(s): Jan-2016 / 1st
  • Pages: 118
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਗੋਆ- ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author