ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ

Gurmukh Jivan

by: Raghbir Singh ‘Bir’


 • ₹ 150.00 (INR)

 • ₹ 135.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Jan-2012 / 6th
 • Pages: 248
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 57 ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਾਪ-ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੁੜ੍ਹਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਭੂਮਿਕਾ / 5
 • ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ / 20
 • Hints to girls seeking marriages / 25
 • ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਿਦਾਇਤਾਂ / 28
 • ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ / 31
 • ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉ / 41
 • ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਚੂਰਨ / 49
 • ਕੁਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨੁਸਖਾ / 52
 • ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪੱਦਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? / 57
 • ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਾਮ / 64
 • ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ / 73
 • ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ / 77
 • ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖੋ / 82
 • ਸੱਚਖੰਡ / 87
 • ਬਿਜਲੀ ਘਰ / 92
 • ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ / 96
 • ਸਦਾ ਦੀ ਦੌਲਤ / 100
 • ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ / 105
 • ਅਰਦਾਸ / 110
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ / 113
 • ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ / 118
 • ਚਿੱਠੀ / 122
 • ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ / 124
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ / 128
 • ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ / 132
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ / 136
 • ਸਭੈ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ / 140
 • ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ / 145
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ / 150
 • ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ / 154
 • ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ / 157
 • ਪਾਪ / 160
 • ਭਰੋਸਾ / 163
 • ਇਮਤਿਹਾਨ / 165
 • ਸਦਾ ਜਵਾਨੀ / 170
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ / 172
 • ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇ-ਵਫਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ / 174
 • ਦੌਲਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? / 177
 • ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ / 181
 • ਚੈਨ / 184
 • ਨਿਕੰਮਾ ਡਰ / 187
 • ਸਿਮਰਨ / 191
 • ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ / 195
 • ਹੁਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ / 198
 • ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ / 201
 • ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ / 203
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ / 207
 • ਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨ / 211
 • ਇਛਾਂ ਪੁੰਨੀਆਂ / 214
 • ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ / 217
 • ਆਪਣਾ ਘਰ / 219
 • ਅਰਦਾਸ / 220
 • ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ / 229
 • ਪਾਪ / 233
 • ਮੋਟਰਕਾਰ / 237
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ / 240
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ / 245

Book(s) by same Author