ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ

Gursikh Meet Piare
 • ₹ 80.00 (INR)

 • ₹ 72.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-23-6
 • Edition(s): Jun-2013 / 1st
 • Pages: 152
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਵਿਕ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਭਾਈ’ ਪਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

                 ਸੂਚੀ ਪਤਰ

 1.   ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ / 7
 2.   ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ / 46
 3.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਪੰਨਾ ਜੀ / 62
 4.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਜੀ / 78
 5.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਪੀਂਘਾ ਜੀ / 83
 6.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਜੀ / 86
 7.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਹਲਾ ਜੀ / 89
 8.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਧੀਰੋ ਜੀ / 92
 9.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਮਿਹਰੂ ਜੀ / 95
 10.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਬਹੋੜਾ ਜੀ / 98
 11.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਕੋਹਲੀ  / 101
 12.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ / 104
 13.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੀਹਾਂ ਮਸੰਦ / 109
 14.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੇਠੀ ਜੀ / 114
 15.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਹਰਿਪਾਲ ਜੀ / 116
 16.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਪਰਾਗਵਾਸੀ / 121
 17.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਬਨਵਾਰੀ ਜੀ / 124
 18.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੀਆਂ ਜਮਾਲ ਜੀ / 127
 19.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ  / 129
 20.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ / 133
 21.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਣੀ ਖੜਗ ਕੌਰ ਜੀ / 136
 22.   ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੀ / 150