ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ?

Gursikhi Ki Hai ?

by: Gobind Singh Mansukhani


 • ₹ 75.00 (INR)

 • ₹ 63.75 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-045-3
 • Edition(s): Jun-2003 / 7th
 • Pages: 255
 • Availability: Out of stock
ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਲ, ਸੁਖੈਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਂਠਕਾਂ ਦੇ ਗਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚੋਖੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

                ਤਤਕਰਾ

(ੳ) ਜਨਰਲ

 • ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ? / 17
 • ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ? / 19
 • ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ? / 21
 • ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? / 23
 • ਕੀ ਭੈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ? / 25
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ? / 27
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? / 29
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ? / 31
 • ਕੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ? / 33
 • ਕੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ? / 35
 • ਇਕ ਸਿਖ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ? / 37
 • ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ? / 39
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ? / 41
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ? / 43
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦਾ ਕੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ? / 45
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ? / 47
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ? / 49
 • ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? / 51
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ? / 53

(ਅ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ

 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? / 55
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ? / 57
 • ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? / 59
 • ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? / 61
 • ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ? / 63
 • ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? / 65
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? / 67
 • ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ? / 69
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ? / 71
 • ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ? / 73
 • ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ? / 75
 • ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਹੈ ? / 77
 • ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ? / 79

(ੲ) ਸਿਧਾਂਤ

 • ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? / 81
 • ਕੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? / 83
 • ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ? / 85
 • ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ? ਜੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ? / 87
 • ਸਿਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ? / 89
 • ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ? / 91
 • ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? / 93
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ ? / 95
 • ਕੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ? / 97
 • ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ? / 99
 • ਕੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ? / 101
 • ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਕੀ ਹੈ ? / 103
 • ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ? / 105
 • ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ? / 107
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਗੁਣ ਕੀ ਹਨ ? / 109
 • ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? / 111
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ? / 114
 • ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ? / 116
 • ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? / 118
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? / 121
 • ਜ਼ਮੀਰ ਅਥਵਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੀ ਹੈ ? / 123
 • ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ? / 125
 • ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ? / 127
 • ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ? / 129
 • ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ? / 131
 • ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ ? / 133
 • ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ? / 135
 • ਤਿਆਗ ਕੀ ਹੈ ? / 137
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ? / 139
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਹਨ ? / 141
 •  ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? / 143
 • ਕੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? / 145
 • ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ? / 147
 • ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ? / 149
 • ਕੀ ਸਤਿਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? / 152
 • ਪਤਿਤ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? / 154
 • ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ? / 156
 • ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ? / 158
 • ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ? / 160
 • ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ? / 162
 • ਇਕ ਸਿਖ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ? / 164
 • ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? / 166
 • ਕੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ? / 168
 • ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ? / 170

(ਸ) ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ

 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ? / 174
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ? / 176
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 178
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 180
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 182
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 184
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 186
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 188
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 190
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 192
 • ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 194
 • ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 196
 • ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 198
 • ਸਿਖ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? /200
 • ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ / 202
 • ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ ਲਿਖੋ / 204
 • ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 206
 • ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 208
 • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 210
 • ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?  / 212
 • ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ / 214

(ਹ) ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿੱਤ

 • ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ? / 217
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 219
 • ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 221
 • ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਕਤ ਗੁਣ ਦੱਸੋਂ / 223
 • ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ? / 225
 • ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ? / 227
 • ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ? / 229
 • ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੋ / 231

(ਕ) ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ

 • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? / 233
 • ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ? / 235
 • ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ / 237
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ? / 239
 • ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? / 242
 • ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ / 244
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ? / 246
 • ਕੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਪੁਰੋਹਿਤਪਨ ਹੈ ? / 248
 • ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? / 250
 • ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ? / 253

Related Book(s)