ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਰਮਣ

Sikh Mat Darpan

by: Dharmanant Singh Principal


 • ₹ 120.00 (INR)

 • ₹ 102.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-274-X
 • Edition(s): Jan-2003 / 1st
 • Pages: 160
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਾਂ ਵਾਂਙ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਝੁਕਾਉ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਭਾਵ ਦਾ ਗੁਣ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਈਸ਼ਵਰ / 11
 • ਧਰਮ / 26
 • ਗੁਰੂ / 38
 • ਨਾਮ / 48
 • ਮੁਕਤੀ / 59
 • ਪਰਮਾਰਥ / 67
 • ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ / 78
 • ਪੁੰਨ ਅਰ ਪਾਪ / 89
 • ਧਰਮ ਅਰ ਸਾਇੰਸ / 101
 • ਆਤਮਾ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ / 133
 • ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ / 139

Related Book(s)