ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ

Sikhi Sidak Te Dharam-Rakhya

by: Randhir Singh (Bhai Sahib)


  • ₹ 15.00 (INR)

  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jun-2012 / 2nd
  • Pages: 30
  • Availability: In stock
ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਤਮ-ਬਲ ਤੇ ਸਿਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author