ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ

Guru Amardass Ji Di Bani Da Tuk-Tatkara

by: Balkar Singh (Dr.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-281-5
  • Edition(s): reprint Jan-1996
  • Pages: 257
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ, ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

Book(s) by same Author