ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਯੈ

Bhattan De Sawaye

by: Balkar Singh (Dr.)


  • ₹ 130.00 (INR)

  • ₹ 117.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-336-6
  • Edition(s): Jan-1998 / 1st
  • Pages: 120
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਯੈ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author