ਖੇਤੁ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ

Khet Jo Mandeo Soorma

by: Khoji Kafir


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 108.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-903901-2-0
  • Edition(s): / 1st
  • Pages: 94
  • Availability: In stock
ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Book(s) by same Author