ਪੰਚ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਸਟੀਕ

Panch Granthavali Steek

by: Hari Singh 'Randhawe Wale'


  • ₹ 600.00 (INR)

  • ₹ 540.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-87526-86-6
  • Edition(s): Mar-2023 / 2nd
  • Pages: 500
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (1) ਚਾਣਕ੍ਯ ਨੀਤੀ (2) ਸਾਰੁਕਤਾਵਲੀ (3) ਭਾਵਰਸਾਂਮ੍ਰਿਤ (4) ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ (5) ਅਧ੍ਯਾਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author