ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ : ਉਦਭਵ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਤਨ

Prachin Bharti Budh Dharam : Udbhav, Subhaa Ate Patan

by: Karamtej Singh Sarao (Prof.)


  • ₹ 160.00 (INR)

  • ₹ 144.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-302-0024-4
  • Edition(s): reprint Jan-2007
  • Pages: 194
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦਭਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ Origin and Nature of Ancient Buddhism ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਖੇਪਣ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।