ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ

Punjab De Daryaee Paania Di Gair Sanvidhanik Lutt

by: Jasvinder Singh Badesha


  • ₹ 350.00 (INR)

  • ₹ 315.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2018 / 1st
  • Pages: 284
  • Availability: In stock
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਹੈ । ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਇਕ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ । ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

Related Book(s)