ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇ

Ratte Ishq Khudaye

by: Daan Singh Komal


  • ₹ 20.00 (INR)

  • ₹ 17.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1982 / 1st
  • Pages: 144
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਮਿਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author