ਸਾਰ ਰਾਮਾਇਣ

Saar Ramayan

by: Kavi Baba Ram Dass


  • ₹ 70.00 (INR)

  • ₹ 63.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1989
  • Pages: 536
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ‘ਸਾਰ ਰਾਮਾਇਣ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ-ਚੌਪਈ ਛੰਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ‘ਸਾਰ ਰਾਮਾਇਣ’ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ-ਵਿਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਕਾਵਿ ਅਤੇ ‘ਸਾਰ ਰਾਮਾਇਣ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।

Related Book(s)