ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਨਿਰਣੈ

Sidh Gosti Nirney (Comparative Study)

by: Harbans Singh “Giani”


  • ₹ 50.00 (INR)

  • ₹ 45.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 1994-1
  • Edition(s): Jan-1994 / 1st
  • Pages: 132
ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਉਕਤ ‘ਦਰਸ਼ਨ-ਨਿਰਣੈ’ ਕਾਨੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਪਊੜੀ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਦ-ਅਰਥ, ਤੁਕ-ਅਰਥ, ਅਰਥ ਭੇਦ ਅਤੇ ਨਿਰਣੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਰ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੈ ਤੇ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੰਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author