ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ: ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

Sri Guru Granth Sahib Vich Jeev-Jantuan Da Zikar

by: Pushpinder Jai Rup, (Prof. Dr.)


  • ₹ 1,895.00 (INR)

  • ₹ 1,610.75 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-684-2
  • Edition(s): Jun-2023 / 1st
  • Pages: 400
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1125 ਸ਼ਬਦਾਂ/ਸਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ 1460 ਵਾਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਚਿੱਤਰਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮਾਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 13) ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ 23 ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 14 ਤੋਂ 36) ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 24 ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 37 ਤੋਂ 60) ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ 8 ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 61 ਤੋਂ 68) ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਭੂਮਿ-ਰੰਗਾਵਲੀ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਚਿਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author