ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ (ਫੈਂਸੀ ਸਾਈਜ਼, 70 x 95, ਲਾਲ ਵੇਲ, ਗੋਲਡਨ ਜਿਲਦ)

Sunder Gutka Fancy Size (Size 70mm x 95mm, Lal vel, Golden binding)
 • ₹ 66.00 (INR)

 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): reprint
 • Pages: 560
 • Availability: In stock
ਤਤਕਰਾ :- ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ, ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਦੀਨਨ ਕੀ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੌਪਈ (ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ), ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਰਾਸਿ, ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ), ਅਰਦਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫, ਆਰਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫, ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦ-ਵਿਆਹ, ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਅੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ,

          ਤਤਕਰਾ

 • ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ / ੧
 • ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ / ੪੦
 • ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ / ੫੪
 • ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦ / ੧੧੨
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ) / ੧੨੪
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਦੀਨਨ ਕੀ) / ੧੩੧
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੌਪਈ (ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ) / ੧੩੮
 • ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ / ੧੪੨
 • ਰਹਰਾਸਿ / ੧੭੫
 • ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ) / ੧੯੫
 • ਅਰਦਾਸ / ੨੧੪
 • ਸੋਹਿਲਾ / ੨੨੦
 • ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ / ੨੨੮
 • ਆਰਤੀ / ੨੪੮
 • ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ / ੨੫੭
 • ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ / ੨੬੯
 • ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫ / ੨੮੩
 • ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫ / ੨੮੭
 • ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ / ੨੮੯
 • ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ / ੨੯੧
 • ਕੀਰਤਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ / ੨੯੩
 • ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ / ੩੮੮
 • ਅਨੰਦ-ਵਿਆਹ / ੫੪੬
 • ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਅੇ / ੫੫੬
 • ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ / ੫੫੯
 • ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ / ੫੬੦

Related Book(s)